Konsulentstödda familjehem

Tilltro familjehem erbjuder jourhem och familjehem och arbetar med att rekrytera, utreda och stödja familjerna som tar emot utsatta barn och ungdomar.
Våra konsulter besitter en bred kompetens och de har många års erfarenhet av kommunal socialtjänst.

Våra familjehemskonsulenter

Våra konsulter stödjer och handleder familjehemmet genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Detta kompletteras med handledning i grupp för familjehemmen.

Hur går det till att bli familjehem?

När du/ni är intresserade av att veta mer om att samarbeta med Tilltro familjehem börjar vi alltid med ett hembesök. Då får du/ni möjlighet att ställa frågor och vi pratar om vad uppdraget kan innebära. Därefter följer ytterligare steg i processen.

Våra värdegrunder

 • Barnets behov i centrum
 • God omsorg och trygghet
 • Värme och vänlighet
 • Flexibilitet
 • Människovärde (uppskattning)
 • Kontinuitet, Stabilitet, Förutsägbarhet
 • Vi står alltid kvar
 • Primära behov säkerställs
 • Aktivt kunskapssökande öppen dialog
 • Öppen dialog med uppdragsgivare
 • Individanpassat, lyhörd för barnets behov/situation
 • Regelbundna genomgångar av verksamhet
 • Starkt engagemang
 • Ej dömande och kategoriserande, mer forskande och undersökande